zgłoś swój zespół

Case studies

Rozbudowa zespołu na żądanie

 • Softwarehouse działający na rynkach międzynarodowych specjalizujący się w realizacji systemów B2B i e-commerce nieoczekiwanie zmierzył się z wyzwaniem polegającym na szybkiej, praktycznie z dnia na dzień konieczności rozbudowy zespołu projektowego.
 • Zleceniodawca jednego z projektów zwiększył zakres projektu przy jednoczesnym zweryfikowaniu terminów realizacji. Zespół projektowy stanął przed koniecznością zwiększenia liczby zaangażowanych developerów praktycznie z dnia na dzień. Z uwagi na złożoność realizowanego projektu wymagania stawiane przed poszukiwanymi specjalistami były wysokie – zarówno pod względem kompetencyjnym, jak i jakości pracy, gdyż z uwagi na brak miejsca w firmie zachodziła konieczność pracy zdalnej.
 • Dostarczyliśmy Klientowi w krótkim terminie wyselekcjonowane profile developerów spełniających wymagania, spośród których Klient zdecydował się wybrać 6 programistów.
 • Proces wyszukania specjalistów o wymaganych kwalifikacjach zabrał 2 dni robocze, weryfikacja kompetencji specjalistów przeprowadzona przez Klienta trwała kolejne 3 dni robocze i polegała na przeprowadzeniu wywiadów on-line oraz realizacji przez nich zadań testowych.
 • Klient zdecydował, że zatrudni w modelu outsourcingu 4 z przedstawionych przez nas developerów na okres 3 miesięcy. W ciągu niecałych 5 dniu roboczych potencjał zespołu projektowego zwiększono o 100%.

Elastyczne wykorzystanie zespołu

 • Jedna z warszawskich agencji zmierzyła się z problemem efektywnego wykorzystania posiadanych przez siebie zasobów developerskich. Agencja zatrudniała niewielki zespół developerski, który miał bardzo wysokie kompetencje wdrożeniowe.
 • Cześć prac zespołu polegała na pracach utrzymaniowych związanych z obsługą i rozwojem zrealizowanych aplikacji internetowych i portali. Wykonana przez CTO analiza kompetencji niezbędnych do realizacji tych prac wykazała, że developerzy o wysokich kompetencjach wykonują proste, ale i czasochłonne prace, co z kolei powodowało problemy z efektywną realizacją nowych projektów. Agencja zwróciła się do nas z zapytaniem o wynajęcie zespołu developerskiego złożonego z backend’owca i frontend’owca, który mógłby przejąć bieżące prace utrzymaniowe. Istotnym elementem zapytania była konieczność pozyskania zasobów, których stawka godzinowa umożliwiałaby utrzymanie rentowności obsługi projektów utrzymaniowych.
 • Klient udostępnił nam projekt w celu oceny zakresu prac i zapoznania się z charakterystyką projektu. Dobór zespołu polegał na weryfikacji kompetencji jego członków poprzez realizację testowych zadań. Developerzy mogli zapoznać się z charakterystyką projektów i zadań, dzięki czemu byli w stanie określić przewidziany miesięczny stopień  zaangażowania oraz określić stawki godzinowe adekwatne do typu zadań.
 • Klient zdecydował się zatrudnić na okres roku zespół złożony z 2 developerów o kompetencjach wystarczających do sprawnej obsługi utrzymaniowej w opraciu o racjonalną stawkę godzinową. Utrzymana została rentowność projektów, a zespół doświadczonych developerów własnych mógł przystąpić do prac wdrożeniowych w nowych projektach Agencji.

Ograniczony dostęp do kompetencji

 • Jeden z naszych klientów prowadzący platformę e-commerce’ową zwrócił się do nas ze zleceniem polegającym na dostarczeniu do prac rozwojowych w projekcie wewnętrznym zespołu specjalistów. Klient od wielu lat rozwijał platformę e-commerce’ową wykorzystując zasoby wewnętrzne.
 • W połowie 2015 roku Klient stanął przed koniecznością pozyskania developerów mobilnych, których zadaniem miała być budowa aplikacji mobilnej jako uzupełnienia platformy e-commercowej. Mimo wysokich nakładów na proces rekrutacyjny nie udało się zbudować w całości niezbędnego zespołu poprzez bezpośrednie zatrudnienie developerów w firmie.
 • Niepowodzenie to wynikało z rachunku ekonomicznego, zatrudnienie na umowę o pracę czy kontrakt B2B wiązało się z koniecznością poniesienia zbyt wysokich kosztów.
 • Klient zdecydował się na stworzenie podstaw zespołu developerskiego u siebie w osobie team leadera, natomiast uzupełnienie zespołu miało polegać na outsourcingu developerów. Wyzwanie polegało na pozyskaniu 3 developerów aplikacji mobilnych, mających doświadczenie w realizacji aplikacji e-commerce o dużej skali integracji. Oczekiwania Klienta co do kompetencji developerów były wysokie. Jednocześnie Klient był dość nieufny w kwestii pracy zdalnej i jej rozliczeń. Aby przełamać obawy Klienta zdecydowaliśmy się złożyć propozycję outsourcingu w początkowym modelu „Try&Hire”. Okres testowy u Klienta przeszło 5 developerów. Na koniec Klient zdecydował się zatrudnić 3 z nich na okres 6 miesięcy.

Ograniczenie ryzyka

 • Jeden z naszych klientów stanął przed wyzwaniem ograniczenia ryzyka związanego z kosztami spółki. W okresie ostatnich 3 miesięcy pozyskał szereg nowych projektów, których w owym czasie realizacja była w fazie analizy przedwdrożeniowej i organizacji projektowej. Wykonana przez Klienta analiza zasobów wykazała, że cześć projektów nie została prawidłowo wykosztowywana. Dodatkowe negocjacje nie doprowadziły do uzyskania satysfakcjonujących budżetów. Dodatkowo Klient nie miał pewności, czy wszystkie pozyskane projekty przejdą do fazy realizacji. Jednocześnie Klient miał świadomość, że obecnie posiadane przez niego zasoby nie umożliwiają realizację wszystkich projektów. Wobec tego podjęto decyzję o ograniczeniu ryzyka biznesowego przez skorzystanie z outsourcingu programistów. Dzięki czemu Klient uzyskał bezpieczeństwo budżetowe poprzez redukcję kosztów stałych – zespół specjalistów został zrekrutowany pod konkretne projekty w określonym czasie i według określonej stawki w momencie rzeczywistego rozpoczęcia projektów.
 • W tym wypadku Klient nie poniósł kosztów rekrutacji, utrzymania stanowisk pracy i przestojów. Na potrzeb klienta przygotowane zostały 3 czteroosobowe zespoły wdrożeniowe przygotowane do startu projektu w określonym horyzoncie czasowym.